Dowód elektroniczny

Danymi zapisanymi na nośnikach pamięci w postaci cyfrowej otaczamy się z każdej strony. Dotyczy to muzyki, filmów, a nawet książek. Ponadto coraz większa część naszego życia może zostać odtworzona w systemie zero-jedynkowym dzięki portalom społecznościowym. Nic więc dziwnego, że obecnie informacje cyfrowe mogą zostać wykorzystane przeciwko nam bądź wspomóc nas w prowadzonym postępowaniu sądowym lub w śledztwie.

Dowód elektroniczny

Zapisane w postaci cyfrowej dane po odpowiedniej interpretacji mogą stać się informacją, która pomoże nam w sprawie cywilnej lub karnej. Może ona znajdować się na dowolnym nośniku pamięci: komputerze czy pamięci przenośnej; w takich miejscach, jak historia przeglądarki internetowej bądź nawet w komunikatorze. Każde z tych źródeł może dostarczyć dowody elektroniczne, które po odpowiedniej weryfikacji zostaną zaakceptowane przez sąd. Mogą one zapewnić oskarżonemu alibi bądź też udowodnić, że osoba przykładowo nielegalnie rozpowszechniała utwory innych osób w Internecie.

Sfałszowane dane

Często można spotkać się z wątpliwością dotyczącą prawdziwości danych. Wielokrotnie (i nie tylko w produkcjach hollywoodzkich) można było zauważyć sytuacje, gdzie informacje zostały usunięte, a następnie nadpisane tymi fałszywymi, wyłącznie pogarszając stan oskarżonego. Dlatego przed ich dopuszczeniem, jako rzeczywistych dowodów, zostają one poddane procesom uwierzytelnienia, analizie oraz odpowiedniemu zabezpieczeniu. Dopiero po ich zakończeniu sąd akceptuje eksploatację dowodu w postępowaniu.

Informatyka śledcza

Za pozyskiwanie oraz weryfikację danych pozyskanych cyfrowo, a następnie ich interpretację, odpowiada informatyka śledcza. Firma MEGA świadczy tego rodzaju usługę, dbając o zachowanie całkowitej poufności zgromadzonych informacji. Wystarczy jedynie dostarczyć wybrany nośnik pamięci, a zostaną wykonane na nim takie działania, jak sporządzenie opisu technicznego oraz kopii posektorowej. To właśnie na niej zostaną przeprowadzone wszystkie czynności mające na celu pozyskanie dowodów elektronicznych. Wszystkie wykonane prace są odnotowywane w formie papierowej bądź elektronicznej.