Firma MEGA z siedzibą w Warszawie świadczy usługę informatyki śledczej. Polega ona na zabezpieczaniu, analizowaniu i dokumentowaniu zawartości nośników danych zarówno na potrzeby osób prywatnych, jak i podmiotów instytucjonalnych lub biznesowych.

Informatyka śledcza to proces realizowany całkowicie poufnie, co potwierdza dodatkowo klauzula o zachowaniu poufności, będąca integralną częścią dokumentacji.

Najczęstszymi przypadkami realizacji zleceń z zakresu informatyki śledczej przez firmę MEGA są:

toczące się lub mające się toczyć postępowania sądowe cywilne i karne (rozwody, naruszenia zakazu konkurencji, działania na szkodę przedsiębiorstwa itd.)

konieczność sprawdzenia wiarygodności uzyskanych danych (np. przy ustalaniu alibi)

potrzeba uzyskania danych odnośnie działań podejmowanych na określonym urządzeniu (np. sprawdzanie zawartości rejestrów i katalogów pod kątem wpisów związanych z pornografią).

Zakres, cel i kryteria pracy technika określane są bezpośrednio podczas składania zlecenia, jednak standardowo obejmuje on wykonanie:

opisu technicznego dostarczonego urządzenia lub nośnika

kopii posektorowej pamięci urządzenia bądź nośnika

opisu metodologii wraz z podjętymi działaniami i ich wynikami

dokumentacji w formie papierowej lub/i elektronicznej wybranych bądź wszystkich analiz

MEGA oddziały

Warszawa

ul. Zamieniecka 55
04-158 Warszawa,

Katowice

ul. Czerwińskiego 6/207
40-123 Katowice

Olsztyn

ul. Kopernika 31
10-513 Olsztyn

Włocławek

ul. Toruńska 222
87-500 Włocławek

Łódź

ul. Rewolucji 1905r. 20
90-207 Łódź

Lublin

ul. Cisowa 9
20-703 Lublin

Rzeszów

ul. Matuszczaka 1G
35-083 Rzeszów

Wrocław

ul. Rynek 7
50-106 Wrocław

Szczecin

ul. Asnyka 14
71-527 Szczecin

Kraków

ul. Kamieńskiego 31
30-644 Kraków

Toruń

ul. Broniewskiego 4/12
87-100 Toruń

Nowy Sącz

ul. Paderewskiego 73
33-300 Nowy Sącz

Białystok

ul. Brukowa 24 lok. 4
15-889 Białystok

Krosno

ul. Różana 29
38-400 Krosno